Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

V případě, potřebujete odbornou pomoc při nastavení nebo detekci příčiny problému, kontaktujte nás prosím na našich telefonních číslech.

+420 603 259 562

Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, zašlete výrobek zpět na naši adresu a zásilku označte slovem "REKLAMACE". 

Výrobek je třeba zabalit do původního obalu, přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodávána. 

Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, kopie prodejního dokladu, na který byl výrobek nakoupen a popis závady.

  • Po přijetí zásilky bude výrobek předán na reklamaci k vyřízení reklamace.
  • Reklamačí lhůta běží od převzetí zboží.

Záruka se nevztahuje především na:

  1. Vady vzniklé nesprávným použitím výrobku.
  2. Vady vzniklé mechanickým poškozením.

Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele.

Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele.

 
Košík je prázdný